cirkulär design

Cirkulär design

Genom kloka materialval och cirkulär design kan vi hjälpa materialet att få ett längre liv och minska dess miljöpåverkan. Det är en viktig uppgift och ett gemensamt ansvar vi har.

Med enkel design och tydligt budskap kan materialet återvinnas och  används många gånger om. Tänk på att en pappersfiber kan användas upp till sju gånger.

Genom vårt producentansvar är vi anslutna  till FTI och produkter som sätts på den svenska marknaden är med och finansierar återvinningssystemen.