Vi agerar

Boxar i rad

HÅLLBARHET

Vi bryr oss om vad vi gör och hur vi gör det, därför brukar vi säga att vi alla arbetar på vår hållbarhetsavdelning. Vi har höga ambitioner, mål och drömmar och tillsammans med kunder och leverantörer kan vi nå dem. Det finns stora utmaningar, men också en väldigt spännande framtid. 

Det handlar om nya och återvunna material, design, återvinning, energieffektiva produktionsprocesser och effektiv logistik.

Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringarna
Ekosystem och biologisk mångfald


Märkett & Globala målen

I vårt arbete med de små detaljerna är det självklart att vi ska arbeta med de stora frågorna.  
Vi har identifierat fem globala mål som vi kan påverka genom vår verksamhet och som vi bygger vårt hållbarhetsarbete runt. 

Det handlar om hållbar energi, arbetsvillkor, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna samt ekosystem och biologisk mångfald.


KRAV & FÖRÄNDRINGAR

Det händer mycket i vår bransch, med krav på både märkningar och transparens.
I dagsläget är det olika krav i olika länder och det gäller både förpackningar och textilier.
Tillsammans anpassar vi oss till nya krav och regelverk och tar fram mer hållbara alternativ till både förpackningar och etiketter.

kom ihåg lista
project restore

PROJECT:RESTORE​

Sedan 2021 är vi med och investerar i PROJECT:RESTORE, ett lokalt och unikt projekt  på initiativ från vår speditör Swedebridge i Borås.

Genom projektet ska koldioxidutsläpp reduceras och den biologiska mångfalden öka. Detta görs genom återvätning av dikade marker, plantering av snabbväxande grödor och hyggesfritt skogsbruk. Med bara 40 minuters resa från vårt kontor kan vi därmed vara med och följa arbetet på nära håll.

Läs om vårt samarbete för kollagring och biodiversitet i PROJECT:RESTORE här.

Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringarna
Ekosystem och biologisk mångfald
Hängetikett