Vårt ansvar

Boxar i radHÅLLBARHET

Vi bryr oss om vad vi gör och hur vi gör det, det har vi alltid gjort. Vi brukar säga att vi alla arbetar på vår hållbarhetsavdelning. Våra ambitioner är höga, och tillsammans med kunder och leverantörer har vi en utmanande och spännande framtid. 

Sedan några år tillbaka har vi delat in vårt hållbarhetsarbete i sex olika fokusområden. De handlar om nya och återvunna material, om cirkulär design, om effektiv logistik, och om hållbar energi i produktionen. Men de handlar också om ansvar för naturresurser om respekt och transparens i värdekedjan.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.


MÄRKNINGAR & PRODUKTPASS

Små detaljer med
viktiga uppgifter


Att ta fram etiketter som visar ett varumärke, förmedlar en känsla, delger nödvändig information och klarar många tvättar, är exempel på ett av våra uppdrag. Det gäller både tryckta och vävda etiketter. De är informationsbärare och kommer att vara viktiga under plaggets hela livslängd.

Mycket av vårt arbete kretsar nu kring hur nya krav kommer att påverka design och innehåll på tryckta etiketter. Ett kommande produktpass kan komma att tryckas på en tvättrådsetikett och en hang tag kan behöva ny information och märkning. Tillsammans anpassar vi oss till nya krav och regelverk och hittar nya lösningar.

Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringarna
Ekosystem och biologisk mångfald
Märkett & Globala målen


I vårt arbete med de små detaljerna är det självklart att vi ska arbeta med de stora frågorna och påverka det som vi kan. Vi har identifierat fem globala mål som vi kan påverka genom vår verksamhet och som vi bygger vårt hållbarhetsarbete runt. 

Målen vi kan bidra till handlar om hållbar energi, anständiga arbetsvillkor, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna samt ekosystem och biologisk mångfald.

Hängetikett


PROJECT:RESTORE


Sedan 2021 är vi med och investerar i PROJECT:RESTORE, ett lokalt och unikt projekt  på initiativ från vår speditör Swedebridge i Borås.

Genom projektet ska koldioxidutsläpp reduceras och den biologiska mångfalden öka. Detta görs genom återvätning av dikade marker, plantering av snabbväxande grödor och hyggesfritt skogsbruk. Med bara 40 minuters resa från vårt kontor kan vi därmed vara med och följa arbetet på nära håll.

project restore

certifieringar

Våra textila material så som vävda och tryckta etiketter, band och transfer är OEKO-TEX certifierade och vi har FSC® certifierat papper.