respekt och transparens

Respekt & Transparens

Samarbete, respekt och transparens är viktiga delar i vårt hållbarhetsarbete. Allt vårt arbete bygger på decennier av öppenhet och förtroende, och så vill vi fortsätta att arbeta. För oss är det en självklarhet att våra leverantörer delar våra värderingar kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, löner och säkerhet. Vi känner oss trygga med våra val av leverantörer och med vårt nära samarbete vi kan skapa produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt, säkra arbetsförhållanden och hållbara affärer.