Hållbar energi

Energi

Energifrågan är en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor och en aspekt som har stor betydelse för alla våra produkter. Energikälla och energiåtgång har en betydande roll för en produkts miljö- och klimatpåverkan.  Därför hjälper vi våra leverantörer att ställa om och investera i en förnybar och energieffektiv produktion. Idag drivs två av våra leverantörers fabriker av egen solenergi och fler kommer det bli.

Vårt mål är att majoriteten av våra sålda produkter kan vara tillverkade med solenergi inom tre år.