Naturresurser

Naturresurser

Vår användning av naturresurser är en självklar hållbarhetsfråga för oss.  Naturresurserna som används ska väljas med eftertanke och de processer som medföljer ska ske på ett säkert sätt för människor och miljö. Därför väljer vi FSC-märkt papper så långt det är möjligt. Vårt FSC certifikat är ett bevis på att vår leverantörskedja är säker och hållbar, att skogsbruket bedrivs på ett hållbart sätt där känsliga arter skyddas men också att arbetsförhållanden är säkra och uppfyller internationella krav.

Vårt mål är att 100 % av alla papperspåsar vara tillverkade av FSC certifierat papper 2022. 

Vi har valt att bara använda biobaserad plast eller återvunnen plast i de plastprodukter vi erbjuder. Den biobaserade plasten kommer från bland annat potatisstärkelse, majs och sockerbeta.

Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi för att hitta bästa lösningen till varje produkt och att få mer material certifierat av en tredje part.