effektiv logistik

Effektiv logistik

Genom att ha producenter så nära våra kunder som möjligt kan vi undvika onödigt långa transporter. Vi har leverantörer i både Asien och Europa som kan tillverka med samma uttryck och som kan lagerhålla produkterna och skicka dem direkt till slutdestinationen.

Sedan 2019 klimatkompenserar vi för 100 % av våra sändningar med UPS genom UPS Carbon Neutral.

Transportfrågan är en utav våra viktigaste hållbarhetsaspekter och vi försöker ständigt förbättra och effektivisera alla våra transporter. Vi försöker frakta så mycket som möjligt med båt och minska våra flygfrakter.